TÁN CÔN (D CÔN)

TÁN CÔN (D CÔN)

Tán côn, D côn chống thấm D12, D14, D16, D17 D côn còn gọi là tán côn hay côn chống thấm được sử dụng trong bộ ty ren vuông Được dùng để vặn vào hai đầu ty ren và có công dụng xiết khóa ,kẹp ty ren thô,ren vuông,ty răng vv…cố định khoảng cách hai tấm cốp pha và chống thấm trước khi đổ bê tông.

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan